ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلیه

لغت‌نامه دهخدا

خلیه . [ خ َ لی ی َ ] (ع اِ) سرکه با. سِکبا. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ