ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلطی

لغت‌نامه دهخدا

خلطی . [ خ ِ ل ِ طی ی ] (ع ص نسبی ) منسوب به خلط. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ