ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلاصی

لغت‌نامه دهخدا

خلاصی . [ خ ِ / خ َ ] (حامص ) آزادی . رستگاری . رهایی . نجات . (ناظم الاطباء) :
دل ز راحت نشان نخواهد داد
غم خلاصی بجان نخواهد داد.

خاقانی .


گر از غم خلاصی طلب کردمی
هم از نای نوشی سبب کردمی .

خاقانی .


|| شفا. || رهایی از بند و زندان . || فرار. || فلاح . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ