ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلاسی

لغت‌نامه دهخدا

خلاسی . [ خ َ سی ی ] (ع ص ، اِ) کودک که یکی از ابوین وی سپید و دیگری سیاه باشد. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ