ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خفاق

لغت‌نامه دهخدا

خفاق . [ خ َف ْ فا] (ع ص ) آنکه پیش قدم وی پهن باشد. (منتهی الارب ).
- رجل خفاق القدم ؛ مردی که پیش قدم وی پهن باشد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ