ترجمه مقاله

خط

لغت‌نامه دهخدا

خط. [ خ ُطط ] (اِخ ) نام جای پرنخلستان است در بحرین و آنرا خط عبدالقیس نیز می گویند. (معجم البلدان ).
ترجمه مقاله