ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خط

لغت‌نامه دهخدا

خط. [ خ ُطط ] (اِخ ) موضع حیی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما