ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطوط چهره

لغت‌نامه دهخدا

خطوط چهره . [ خ ُطِ چ ِ رَ / رِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) چین و چروکی که در صورت و سیما می باشد. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ