ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خطالمجموع

لغت‌نامه دهخدا

خطالمجموع . [ خ َطْ طُل ْ م َ ] (ع اِ مرکب ) فن بکار بستن علامات اختصاری و قراردادی برای تسریع در ثبت اقوالی که گفته میشود، تندنویس با علائم خاص این فن علامتهای خاص داردکه مورد پذیرش همه تندنویسانست و در این علائم بیشترتکیه بر تلفظ کلمات شده است و با بکار بستن آنها ثبت اقوال بسیار سریعتر از ثبت الفبای معمولی میشود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ