ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خضر تیره

لغت‌نامه دهخدا

خضر تیره . [ خ ِ رِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کلرودپی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. واقع در ده هزارگزی باختر المده و سه هزارگزی جنوب نوشهر المده . این ده در دشت واقع است باآب و هوای معتدل . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ