ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خصیل

لغت‌نامه دهخدا

خصیل . [ خ َ ] (اِ) قصیل در تداول پارسی زبانان . (یادداشت بخط مؤلف ). رجوع به قصیل در این لغت نامه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ