ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خصیل

لغت‌نامه دهخدا

خصیل . [ خ َ ] (ع اِ) دم . ذنب . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (ازلسان العرب ). || ج ِ خَصیلة. || (ص ) مغلوب در قمار. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ