ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک

لغت‌نامه دهخدا

خشک . [ خ ُ ] (اِخ ) نام لقب اسحاق بن عبداﷲ نیشابوری است . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ