ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک

لغت‌نامه دهخدا

خشک . [ خ َ ش َ ] (اِ) مقل . کول . مقل مکی . آرد میوه مقل . (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ