ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک زدن

لغت‌نامه دهخدا

خشک زدن . [ خ ُ زَ دَ ] (مص مرکب ) مبهوت شدن . حیرت بسیارکردن که دیگر عملی از آدم ساخته نباشد. چون : فلانی در برخورد با فلان کس خشکش زد. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ