ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک اوزار

لغت‌نامه دهخدا

خشک اوزار. [ خ ُ اَ ] (اِ مرکب ) ادویه و اوزار خشک مانند ادویه ٔ پلو و جز آن . (ناظم الاطباء). خشک ابزار. خشک افزار. رجوع به خشک ابزار شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ