ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک افزار

لغت‌نامه دهخدا

خشک افزار. [ خ ُ اَ ] (اِ مرکب ) نخود، ماش ، عدس ، باقلا و امثال آن را گویند. (برهان قاطع). || آن قسمت از توابین که خشک است چون فلفل و دارچین و زیره نه تر چون پیاز و سیر. افحاء. (دستوراللغة). خشک ابزار. خشک اوزار . || خاگینه . (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ