ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشک ابزار

لغت‌نامه دهخدا

خشک ابزار. [ خ ُ اَ ] (اِ مرکب ) علفهای خوشبوی خشک . (از ناظم الاطباء). || آن قسمت از توابل که خشک است چون فلفل و دارچین و زیره نه ترچون پیازو سیر. افحاء. (دستوراللغة). خشک افزار. خشک اوزار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ