ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشرم

لغت‌نامه دهخدا

خشرم . [ خ َ رَ ] (ع اِ) جماعت مگس انگبین و زنبوران . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد). ج ، خَشارِمَه . || سردار مگس انگبین . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ). || کندو.ج ، خَشارِمَه . || سنگ نرم . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ). ج ، خَشارِمَه . || سنگی که از آن گچ گیرند. (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ). ج ، خَشارِمَه . || پشته ٔ بلند که سنگ ریزه های آن رمس باشد. (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ