ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خشرم

لغت‌نامه دهخدا

خشرم . [ خ َ رَ ] (اِ) کسی که حلقه بر در می زند. کسی که در می زند. (از برهان قاطع).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ