ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خسوء

لغت‌نامه دهخدا

خسوء. [ خ ُ س ُ ] (ع مص )راندن سگ . || دور شدن سگ و رفتن . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ). || دور شدن . (ترجمه ٔ علامه ٔ جرجانی ). || خیره شدن چشم . (از تاج العروس ) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ