ترجمه مقاله

خسرک

لغت‌نامه دهخدا

خسرک . [ خ ُ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شهاباد بخش حومه ٔ شهرستان بیرجند، واقع در 6 هزارگزی جنوب بیرجند. دره ، معتدل ، آب آن از قنات و محصول آن از باغهای عناب و غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقاله