ترجمه مقاله

خسرق

لغت‌نامه دهخدا

خسرق . [ خ َ رَ ] (اِخ ) دهی است از حومه ٔ بخش اسکو شهرستان تبریز، واقع در دو هزارگزی باختر بخش و پانصدگزی شوسه ٔ تبریز اسکو. این ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل . آب آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات و بادام و گردو و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه شوسه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).
ترجمه مقاله