ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خزبی

لغت‌نامه دهخدا

خزبی . [ خ َ با ] (ع اِ) خرفی ، دانه ٔ خلر معرب خزبی است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ