ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خزانه چی

لغت‌نامه دهخدا

خزانه چی . [ خ ِ / خ َ ن َ / ن ِ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) خزانه دار. گنجور. متصدی خزانه : و باورچیان و شرابداران و فراشان و اختاجیان هر یک چیزی از مأکول ومشروب و غیره می بردند و چیزی می خواستند و خزانه چیان با هم کنگاج کرده می دادند. (تاریخ غازانی ص 332).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ