ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خر در گله

لغت‌نامه دهخدا

خر در گله . [ خ َ دَ گ َ ل َ / ل ِ ] (اِ مرکب ) جماعتی متسیدند که سیادت ندارندو خویشتن را سید می گویند یعنی سیادت را بخود بسته اند. (از برهان قاطع) (از آنندراج ). خرجسته . || کسی که از طایفه ای نباشد و خود را به آن بندد. (ناظم الاطباء). || جمهور. (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ