ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خریص

لغت‌نامه دهخدا

خریص . [ خ َ ] (ع ص ) خارص . خَرِص . نعت است از خَرَص . (از منتهی الارب ). رجوع به خَرَص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ