ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرو

لغت‌نامه دهخدا

خرو. [ خ َرْوْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر،واقع در 5هزارگزی جنوب باختری ریوش و یک هزارگزی جنوب مالرو عمومی ریوش به بروسکن . کوهستانی ، معتدل . آب از چشمه . محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت ، مالداری . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ