ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرونق

لغت‌نامه دهخدا

خرونق . [ خ ُ ن َ ] (اِخ ) نام محلی است کنار راه یزد و طبس میان کاروانسراانجیله و شهرنو در هفتادودوهزارمتری یزد. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ