ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خروزان

لغت‌نامه دهخدا

خروزان . [ خ ُ ] (اِخ ) نام پهلوانی بود از تورانیان . (برهان قاطع) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ