ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خرم مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

خرم مازندرانی . [ خ ُرْ رَ م ِ زَ دَ ] (اِخ ) اسمش حسین ، اصلش خراسانی ، موطنش ساری ، شغلش عطاری ، مشربش تصوف ، مذهبش تعشق ، طرزش کسب اخلاق ، صفتش حسن اوصاف ، اشعارش عاشقانه بود. از اوست :
دانم که به تنگ آمدی از درد دل من
اما چه کنم غیر توام دادرسی نیست .
آن دل که بحال من بسوزد
غیراز دل داغدار من نیست .

(مجمعالفصحاء ج 2 ص 111).


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما