ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرف

لغت‌نامه دهخدا

خرف . [ خ َ ] (اِخ ) نام قریتی بوده است از اعمال نیشابور. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ