ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرف

لغت‌نامه دهخدا

خرف . [ خ َ رَ ] (اِخ ) قریتی بزرگ و معمور بوده است در مرو. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ