ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفش

لغت‌نامه دهخدا

خرفش . [ خ ُ ف َ ] (ع اِ) سنگ پا. (از دزی ج 1 ص 364).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ