ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفت

لغت‌نامه دهخدا

خرفت . [ خ ِ رِ ] (از ع ، ص ) کندفهم . کندذهن . (یادداشت بخط مؤلف ). کودن . بیحس . مبهوت . ازکاررفته . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ