ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفان

لغت‌نامه دهخدا

خرفان . [ خ َ ] (ع ص ) پیری که عقلش تباه شده باشد. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ