ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفان

لغت‌نامه دهخدا

خرفان . [ خ ِ ] (ع اِ) ج ِ خروف . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ). رجوع به خروف شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ