ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفاج

لغت‌نامه دهخدا

خرفاج . [ خ ُ ] (ع اِ) فراخی عیش .(منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ