ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرص

لغت‌نامه دهخدا

خرص . [ خ َ رِ ] (ع اِ) چوبی که بدان انگبین چینند. (منتهی الارب ) (از لسان العرب ). ج ِ اَخْرَص . رجوع به خُرَص و خُرْص شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ