ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرص

لغت‌نامه دهخدا

خرص . [ خ َ رَ ] (ع مص ) گرسنه و سرمازده گردیدن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ). || (اِمص ) گرسنگی و سرمازدگی با هم . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ