ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرصیان

لغت‌نامه دهخدا

خرصیان . [ خ ِ ] (ع اِ) لغتی است در حرصیان . رجوع به حرصیان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ