ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرصان

لغت‌نامه دهخدا

خرصان . [ خ ِ ] (اِخ ) نام قریه ای است در بحرین که محل خرید و فروش نیزه است و بدین مناسبت آنرا خرصان مشتق از خرص گرفته اند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ