ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرصان

لغت‌نامه دهخدا

خرصان . [ خ ُ ] (ع اِ) ج ِ خِرص و خُرص .(منتهی الارب ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ