ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرز

لغت‌نامه دهخدا

خرز. [ خ َ ] (ع مص ) دوختن درز موزه و جز آن . (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از منتهی الارب ) (از تاج المصادر بیهقی ) :
برای آنکه خرازان گه خرز
کنند از سبلت روباه درزن .

خاقانی .


ریسمان و سوزنی نی وقت خرز
آنچنان دوزد که پیدا نیست درز.

مولوی (مثنوی ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ