ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرد نوری

لغت‌نامه دهخدا

خرد نوری . [ ] (اِخ ) نامش میرزا علی مردان . در اصفهان به اکتساب کمالات متداوله پرداخته و بنا در قَدْح و مدح نهاده و عمر را به اهاجی رکیکه بسر رسانیده پس توبه کرد. در سال 1098 هَ . ق . در نخجوان درگذشت . این اشعار از اوست :
دلم خلد برینست و خیال یار رضوانش
خیابانش طریق عشق و سامان پیش از امکانش
جداول جوی خون و چشم گریان چشمه ٔ کوثر
مقاصد دوری از مقصود و رخت رنج دورانش
خدا خلاق خلقست و نبی اﷲ مقصودش
نبی جان جهانست و ولی اﷲ جانانش .

(از مجمعالفصحا ج 2 ص 111).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ