ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرده کاغذ

لغت‌نامه دهخدا

خرده کاغذ. [ خ ُ دَ / دِ غ َ ] (اِ مرکب ) قطعات کوچک کاغذ. تکه های کاغذ. (یادداشت بخط مؤلف ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ