ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خردتیره

لغت‌نامه دهخدا

خردتیره . [ خ ِ رَ رَ / رِ ] (ص مرکب ) آنکه عقل تاریک و اندیشه ٔ تیره دارد. مقابل روشن خرد :
خردتیره و مرد روشن روان
نباشد همی شادمان یک زمان .

فردوسی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ