ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خربشک

لغت‌نامه دهخدا

خربشک . [ خ َ ب َ / ب ُ / ب ِ ] (اِ) آهنگر. (از ناظم الاطباء) (آنندراج ). || نعلبند. (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ