ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرانق

لغت‌نامه دهخدا

خرانق . [ خ َ ن ِ ] (اِخ ) نام آبی بوده مر بنی عنبر را. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ