ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خراشش

لغت‌نامه دهخدا

خراشش .[ خ َ ش ِ ] (اِمص ) عمل خراشیدن . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ